Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľ stránky:

Ing. Zuzana Miko SM Beauty
04017 Košice-Barca, Abovská 14
IČO: 52475379

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Ing. Zuzana Miko SM Beauty (ďalej len "SM BEAUTY") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SM BEAUTY. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SM BEAUTY zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SM BEAUTY si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti SM BEAUTY alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou SM BEAUTY. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti SM BEAUTY .